Zapraszamy na Turniej

2013-08-28

Międzynarodowy Turniej Rugby 7 Chojnice 2013

 

 

Komunikat

Międzynarodowy Turniej o Puchar Borów Tucholskich w Rugby „7” - Chojnice 2013


1. Organizator:
Uczniowski Klub Sportowy „RUGBY TUR CHOJNICE”

2. Współorganizatorzy:
Urząd Miejski w Chojnicach

3. Cel imprezy:
1. popularyzacja gry w rugby wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta,
gminy, powiatu i województwa;
2. integracja środowiska sportowego poprzez zmagania fair – play i konstruktywną rywalizację;
3. wyłonienie najlepszej drużyny turnieju

4. Termin i miejsce:
21 września 2013r. (sobota), Stadion Miejski ul. Mickiewicza 12 w Chojnicach, .

5. Uczestnictwo
1. W zawodach uczestniczą drużyny juniorów (rocznik 1995 i młodsi )
W turnieju uczestniczyć będą drużyny z Litwy i Łotwy.
2. Każda drużyna biorąca udział w Turnieju składa się z 12 zawodników oraz 2 osób towarzyszących (trener oraz kierownik drużyny).
3. Drużyny należy zgłosić do dnia 15 września 2013r na adres
e-mail: rugbydar@wp.pl.pl lub tel. 608436765 – Włodzimierz Bloch , 535080480 –Damian Szczygłowski
4. . Organizator przewiduje udział 12 drużyn .
a. O zakwalifikowaniu drużyny do udziału w Turnieju decyduje termin zgłoszenia

5. Organizator nie pobiera opłaty startowej.
6. Organizator zapewnia:
a. poczęstunek dla każdego uczestnika
b. wodę mineralną dla drużyny;
c. obsługę sędziowską;
d. opiekę medyczną podczas zawodów (lekarz)
e. odpowiednie warunki do przeprowadzenia zawodów sportowych;
szatnie, natryski.

7. System rozgrywek:

Turniej będzie rozgrywany w systemie grupowym pod kontrolą komisarza zawodów na zasadach regulaminu Polskiego Związku Rugby.

1. Planowany przebieg zawodów:

10.00 - odprawa kierowników drużyn biorących udział w Turnieju

11.00 - 15.00 - rozgrywki

15.45 - wręczenie nagród oraz uroczyste zakończenie Turnieju

16.00 - poczęstunek dla uczestników

Uwaga! Powyższy plan może ulec zmianie. Ostateczny plan przebiegu zawodów zostanie
podany po zgłoszeniu wszystkich drużyn.

8. Nagrody:
Organizatorzy przewidują puchary dla wszystkich drużyn oraz dla najlepszego zawodnika turnieju.


Serdecznie zapraszamy
Zarząd UKS „Rugby Tur Chojnice”
   

« cofnij